Với chương trình American Curriculum của Mỹ, nhằm xây dựng con người hướng đến các khía cạnh đa chiều và toàn diện. Kết hợp với chương trình Tiếng Việt riêng của nhà trường. Hơn nữa, việc phát triển của tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tạo ra năng lực vững chãi và khác biệt luôn được chú trọng tại Sunshine Village. Cụ thể, chương trình Academic tại Sunshine Village đi theo trình tự sau đây:

Upload Image...

Cấp 1:

Florida Virtual School

Upload Image...

Cấp 2: 

Edmentum

HOLISTIC

EDUCATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TÌM HIỂU THÊM

MÔ HÌNH

BOUTIQUE SCHOOL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TÌM HIỂU THÊM