Triết lý giáo dục - HOLISTIC EDUCATION  (Giáo dục toàn diện)

Giáo dục toàn diện (Holistic Education) là phương pháp giảng dạy nhằm phát triển các khía cạnh của con người, bao gồm cả khía cạnh về tâm linh, tình cảm, trí tuệ và thể chất. 

Mục tiêu cuối cùng của là XÂY DỰNG MỘT CON NGƯỜI TRỌN VẸN

Được giáo dục trong phương pháp này Holistic Education, một đứa trẻ sẽ được tập trung phát triển các yếu tố: Tâm lý xã hội, Hành vi, Trí tuệ. Tập trung phát triển đứa trẻ trên năm khóa cạnh:

– Critical Thinking (tư duy đa chiều)

– Creativity (sáng tạo)

– Communication (tương tác xã hội)

– Collaboration (hợp tác/thương lượng với mọi người)

Do đó, trẻ sẽ không đi theo một chương trình chỉ “nhồi nhét” kiến thức mà sẽ thông qua các dự án (Projects), trò chơi, trải nghiệm thực tiễn như một đời sống thực sự.

eBook về Holistic Education và Boutique School

BOUTIQUE SCHOOL – SMALL COMMUNITY – BETTER CARE

Boutique School là một mô hình trường học nhỏ, kích cỡ lớp từ 8-12 học sinh, với phương châm “Small Community – Better Care”: Cộng đồng nhỏ – Quan tâm sâu

SỰ KẾT NỐI GIỮA NHÀ TRƯỜNG – GIÁO VIÊN – TRẺ – GIA ĐÌNH

– Kết nối chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường;

– Kết nối chặt chẽ giữa giáo viên và trẻ

Tất cả những sự kết nối chặt chẽ này đều nhằm mục đích tập trung tuyệt đối vào sự phát triển của con.

Và tại đây, trường được ví như một “gia đình” thứ hai, một cộng đồng hạnh phúc, cùng nhau phát triển trẻ.

eBook về Holistic Education và Boutique School

HOLISTIC EDUCATION & BOUTIQUE SCHOOL tại SUNSHINE VILLAGE

Tại Sunshine Village, đứa trẻ được cá nhân hóa theo mô hình Boutique School và phát triển toàn diện con người bằng cách áp dụng phương pháp Holistic Education.

Con sẽ là một người:  

– Hạnh phúc

– Thể hiện được bản thân

– Sẵn sàng hợp tác

– Háo hức bước vào đời sống mới

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI SUNSHINE VILLAGE

“Giáo dục không phải là chuẩn bị cho đời sống, giáo dục chính là đời sống.”

– John Deweys –