Loris Malaguzzi – người sáng lập phương pháp Reggio Emilia

Sunshine Village tự hào là đơn vị thứ 4 trên thế giới và duy nhất tại Việt Nam được độc quyền phân phối dạy chương trình Giáo dục mầm non (Early Childhood Education) cho giáo viên tại Việt Nam. Đây là chương trình giáo dục sớm và tâm lý trẻ nhỏ được cấp bởi Bộ Giáo dục Phần Lan (Finland Education) và được phân phối bởi viện Giáo dục sáng tạo Phần Lan ( CCE Finland).

Sunshine Village ứng dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia nằm trong chương trình giáo dục Phần Lan, phương pháp này được hướng sống, thói quen sẽ đi theo trẻ suốt đời.

Được hướng dẫn và đào tạo bởi Nhà sáng lập của Sunshine Village, người đã từng học tập giảng dạy và mang phương pháp này về giảng dạy tại Việt Nam từ năm 2015. Chương trình giáo dục Phần Lan mà Sunshine hướng đến không chỉ đơn thuần là một chương trình học mà còn mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và đảm bảo môi trường phát triển lành mạnh, phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ.
Sunshine Village tập trung phát triển tiềm thức về cách cư xử, thái độ sống, thói quen sẽ đi theo trẻ suốt đời.

Sunshine Village ứng dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia nằm trong chương trình giáo dục Phần Lan, phương pháp này được hướng dẫn và đào tạo bởi Nhà sáng lập của Sunshine Village, người đã từng học tập giảng dạy và mang phương pháp này về giảng dạy tại Việt Nam từ năm 2015. Chương trình giáo dục Phần Lan mà Sunshine hướng đến không chỉ đơn thuần là một chương trình học mà còn mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và đảm bảo môi trường phát triển lành mạnh, phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ. Sunshine Village tập trung phát triển tiềm thức về cách cư xử, thái độ.