SUNSHINE VILLAGE

Xây dựng lộ trình phát triển toàn diện cho trẻ

Xem thêm

Các tổ chức của chúng tôi

Sunshine Village thuộc Sunshine Paradise Group là một tổ chức giáo dục theo đuổi triết lý Giáo dục Toàn Diện - Holistic Education; với mục tiêu tạo ra một nền giáo dục toàn diện, xây dựng một đứa trẻ toàn diện ở cả ba mặt Thân - Tâm - Trí

NHÓM MẦM NON

từ 12 tháng đến 6 tuổi

Tìm hiểu thêm

Nhóm phổ thông

(International Private Boutique School) từ 6 tuổi – 18 tuổi

Tìm hiểu thêm

Trung tâm nghiên cứu giáo dục

Tìm hiểu thêm

Khóa học dành cho Giáo viên và Phụ huynh

Tìm hiểu thêm

Đối tác của Sunshine Village