Chương trình phổ thông

Chương trình phổ thông

Tìm hiểu thêm

Quá trình phát triển của trẻ tại SSV

Trường Sunshine Village có hoàn cảnh khác nhau, những người sẽ được hưởng lợi từ chương trình học tập đầy thử thách và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng trường học của chúng tôi. Học sinh được nhận vào dựa trên các bài kiểm tra đầu vào, hồ sơ học tập và các cuộc phỏng vấn hoặc tài liệu tham khảo. Sở thích và tài năng ngoại khóa cũng được xem xét.

Hành trình học tập
tại Sunshine Village

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH LIFE COACH

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH NĂNG KHIẾU

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH NGOÀI GIỜ

Tìm hiểu thêm