Các chương trình năng khiếu

Phát triển năng khiếu là một phần để phát triển cái tôi của đứa trẻ. Giai đoạn này sẽ đáp ứng được 2 nhu cầu quan trọng: - Nhìn nhận về bản thân - Phát triển bản thân & định hướng của trẻ sau này Đồng thời, Sunshine tập trung phát triển nên một đứa trẻ vững chãi theo thời gian thông qua tư duy năng khiếu, để trẻ tìm ra năng khiếu thực sự của chính mình và có thể tự tin trả lời rằng: “Tôi là ai?”: tôi luôn chấp nhận chính tôi, cả những điều tôi giỏi và còn khiếm khuyết trong một thái độ hạnh phúc và hài lòng. “Tôi luôn nâng cao năng lực của mình!” Chương trình khám phá năng khiếu diễn ra trong toàn bộ thời kỳ Tiểu học, và phát triển ở thời kỳ Trung học, mỗi đứa trẻ sẽ được khám phá riêng ở khía cạnh này. Đặc biệt, cách dạy tại Sunshine Village không giống bất kì trường nào khác, mỗi đứa trẻ sẽ có bản đồ phát triển năng khiếu riêng, được thực hiện ngay khi trẻ vào trường. Cho đến năm 15 tuổi, trẻ sẽ hoàn thiện nhận thức về năng khiếu của mình để bước vào giảng đường đại học.