Học phí
tham khảo

Ngoài các khoản học phí theo học kỳ và các khoản phí phát sinh, nhà trường áp dụng các khoản phí ban đầu sau trong quá trình đăng ký. Các khoản phí này và học phí học kỳ đầu tiên phải được thanh toán trước khi người nộp đơn mới bắt đầu học kỳ đầu tiên.

Quý phụ huynh quan tâm học phí chương trình vui lòng bấm tải Biểu phí dưới đây

Biểu phí Sunshine Village Academy năm học 2023-2024