Mô hình Boutique School

Đầu tư vào giáo dục nhưng lấy giá trị con người là sự phát triển bền vững chứ không đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu, đó là lý do vì sao Sunshine Village Academy chọn mô hình BOUTIQUE SCHOOL với slogan ‘Build the whole child’ làm định hướng phát triển lâu dài. Vì là mô hình nhỏ, BOUTIQUE SCHOOL sở hữu các ưu điểm như sau:

Đời sống tại Sunshine Village

Chương trình giảng dạy

Khối tiểu học
Khối cấp 2
Khối cấp 3
Khối du học