Bảo vệ Trái Đất, môi trường, thiên nhiên

[Thứ 6 ngày 26 tháng 6] Mến gửi ba mẹ, vậy là kết thúc một tuần chúng con tìm hiểu về Trái Đất, chúng con nhận thấy trên trái đất vẫn còn rất nhiều rác thải, gây thiệt hại rất nhiều đến môi trường, đến thiên nhiên. Vậy nên ngày hôm nay chúng con muốn làm những người hy sinh thầm lặng, chúng con muốn bảo vệ Trái Đất, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Chúng con không sợ dơ mà còn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc vì việc làm này, vì chúng con góp được một phần nhỏ để bảo vệ Trái đất này.
Cảm ơn những thiên thần nhỏ.?
Yêu thương ❤

Hotline: 0868.599.139

ĐẶT LỊCH THAM QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *