Chơi với bột

[Thứ 3, Ngày 23/06/2020] Hôm nay các bạn nhỏ lớp Stream lại tiếp tục chơi với bột. Cô sử dụng thêm một số dụng cụ chơi đồ hàng ở nhà bếp để các bạn dùng chơi với bột.
Mến gửi ba mẹ một số hình ảnh trong hoạt động hôm nay của các con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485