“Xe Lu Gạo dũng cảm”

Hôm nay, cô kể chuyện: “Xe Lu Gạo dũng cảm”
Cô: cô vừa kể câu chuyện gì vậy?
Harry: Xe lu Gạo
Cô: Trong câu chuyện cô kể có những ai?
Gạo: Xe lu Gạo
Ori: Xe Bus Oliu và Ori
Gà: Xe cảnh sát Gà, xe cứu hỏa Harry
Mia: Xe taxi Mia, Cicie
Cô: Ai đã giúp đỡ các bạn xe
Gà: Xe cần cẩu cô Vi và Ms Lora
Ori: Xe lu Gạo nữa
……………..
Kết thúc câu chuyện, các bạn cùng cầm bạn xe của mình và kể chuyện cùng nhau ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485