Thư Ngỏ

THƯ NGỎ

Sunshine Village bắt nguồn từ ý tưởng của một ngôi làng. Chúng tôi mong muốn xây dựng một ngôi làng mà tại đó, mọi người cùng quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Đặc biệt là chăm sóc những đứa trẻ. 

Ở Sunshine Village, chúng tôi chú trọng 2 điều. Thứ nhất là Hạnh Phúc và Bình An. Thứ hai là xây dựng môi trường giáo dục tốt.   

Tại sao lại là Hạnh Phúc và Bình an? Bởi vì chúng tôi theo đuổi triết lý giáo dục Phần Lan, xây dựng con người hướng đến hạnh phúc. Và chính những cá nhân Hạnh Phúc sẽ tạo nên một xã hội Hạnh Phúc. Triết lý giáo dục Phần Lan quan tâm đến việc đào tạo giáo viên trở thành người Hạnh Phúc và biết cách tương tác với học sinh. Chỉ có giáo viên Hạnh Phúc mới nuôi dạy được một đứa trẻ Hạnh Phúc. Đối với chúng tôi, việc đào tạo nên đội ngũ giáo viên đồng đều là một trong những tiêu chí quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, một yếu tố không kém phần quan trọng trong một ngôi làng đó là tất cả mọi người cùng quan tâm đến nhau. Môi trường giáo dục ở Sunshine Village, có một điều đặc biệt hơn chính là tất cả mọi người sẽ cùng quan tâm đến từng đứa trẻ. Do đó, đứa trẻ của Sunshine Village không chỉ được quan tâm bởi duy nhất một người mà là bởi tất cả các giáo viên, bạn bè, hiệu trưởng và chính cả phụ huynh của mình.   

Đặc điểm nổi bật tiếp theo của Sunshine Village chính là Hạnh Phúc cùng con. Phụ huynh qua quá trình học của con, phát hiện ra rằng, bản thân mình cũng cần thay đổi để có một môi trường giáo dục tốt từ trong gia đình. Ba Mẹ sẽ là người cùng đồng hành với con trên từng bước trưởng thành. Và chúng tôi tin, đó chính là Hạnh Phúc to lớn của đứa trẻ cũng như của Ba Mẹ. 

Một đứa trẻ không thể nào chỉ là một đứa trẻ trong gia đình hoặc trong trường học. Một đứa trẻ thật sự lớn lên trong một môi trường hòa hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 

Vì vậy, chúng tôi gọi mình là Làng Nắng. Có nghĩa là chúng ta cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ.

“It takes a village to raise a child”