Tạo ra những que kem dễ thương

[Chiều, 11/06/2020] Đối với con, vật gì cũng thú vị hết, con cầm lên, con chạm bằng tay , con nhìn màu sắc, con nếm thử, con để vào khây, cho thêm tí nước, mix thêm tí màu.. Và con sắp tạo ra những que kem thật dễ thương. Hii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485