Tận dụng “sản phẩm” Kem để tạo nên sản phẩm mới theo ý thích

Cô Ngân mến gửi Ba Mẹ một số hình ảnh về hoạt động chiều của các con nhé!
Chiều nay các con tận dụng sản phẩm “kem” tuần rồi làm để tạo nên một sản phẩm mới theo ý thích của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485