Quan sát sâu trên bàn gương

Hôm nay cả lớp mình cùng các cô đi nhặt material để cùng nhau quan sát sâu trên bàn gương rồi vẽ lại những gì các bạn đã quan sát❤❤❤
☆Gạo bảo rằng: ” con vẽ bạn gà trống và lá cây
☆Cice: ” con vẽ bạn lá”
☆ Mia: “con vẽ bạn lá và biển, tên của bạn lá là Mao Mào. “
☆Gà: ” con vẽ bạn lá và những giọt mưa đọng trên lá”
☆Ori thì nói: ” con vẽ bạn cá heo màu hồng và bánh pizza”
☆Oliu thì im lặng vẽ nhưng bức tranh của bạn cho thấy rất rõ rằng bạn đang vẽ hoa và cây với nhiều màu sắc rực rỡ💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485