Làm quen với mặt trăng

[Thứ 2 ngày 29 tháng 6] Mến chào ba mẹ! Tuần mới lại đến với ngôi làng nắng, tuần này chúng con lại tiếp tục với chủ đề “Vũ trụ”, chúng con làm quen với mặt trăng. Đầu tiên chúng con tìm hiểu mặt trăng đến từ đâu? Mặt trăng như thế nào? Chúng con được xem một số đoạn video về mặt trăng. Và chúng con cùng nhau vẽ lại bạn trăng mà chúng con được nhìn thấy, được suy nghĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485