Làm quen với các bạn hột

Chiều nay, các con được làm quen với các bạn hột.
Dom: bạn hột màu đỏ.
Gạo: màu xanh ” vàng”
Lạc: màu trắng
Còn Wa Wa và Quang Đăng thì sao?
Bạn cầm lên để xuống, làm rơi nghe tiếng ” lộp bộp” thật lạ tai.
Bạn Gạo và các bạn không chỉ thích ngắm các bạn ấy trên bàn ánh sáng chung với nhau mà còn thích tách các bạn theo màu nữa. Các bạn vui vì được làm điều đó.
Yêu thương các bạn không ngơi
Mến chúc ba mẹ và các bạn nhỏ một buổi tối thật ấm áp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485