Làm quen với bột mì

[Thứ 2 Ngày 22/06/2020] Hôm nay các bạn nhỏ lớp Stream làm quen với bột mì.

Các bạn Mint, Bíp và Gạo rất vui vẻ chơi với bột. Lúc đầu bạn Zen chưa muốn tham gia cùng các bạn chỉ quan sát các bạn chơi. Sau một lúc thì Zen cũng quyết định vào chơi cùng các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485