Làm nước Biển bằng cách đổ màu thực phẩm vào nước

[Thứ 3, ngày 09/06/2020] Ngày hôm qua các bạn nhỏ lớp River có chơi trò chơi làm biển từ bột mix với màu thực phẩm thì hôm nay các con lại chơi trò làm nước biển bằng cách đổ màu thực phẩm vào nước. Và các con cũng cho vỏ sò, cá, thêm ít rong biển và thuyền vào nước biển. Các bạn chơi rất nhiệt tình nhưng vô cùng im lặng ạ. Thỉnh thoảng có vài bạn nói một vài câu rồi lại tiếp tục chơi trong im lặng. ❤❤
🌺Mia: Mình bắt ốc đem về ăn…A… có cây rong biển nữa.
🌺Gà: Gà đổ nước biển vào vỏ ốc nè -^-
🌺Cicie và Oliu thì vừa chơi vừa nhìn vào các bạn sò, bạn cá cười vui vẻ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485