Hoạt động chơi với nước

[Thứ 3 Ngày 30/06] Hôm nay các bạn lớp Stream lại tiếp tục với hoạt động chơi với nước. Cô chuẩn bị thêm cho các bạn một số ống dùng làm ống dẫn nước. Bíp, Gạo, Sĩ cùng nhau dùng muỗng múc nước vào chai của mình còn bạn Mint và Zen thì lại thích hứng nước mưa cho chảy qua ống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485