Giáo dục đến từ Hạnh Phúc

Giáo dục đến từ Hạnh Phúc

Sunshine Village giáo dục trẻ dựa trên nền giáo dục Phần Lan: giáo dục hướng tới hạnh phúc. Bởi lẽ, Giáo dục Phần Lan đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng những con người biết sống Hạnh Phúc, cũng là mục tiêu mà Sunshine Village đang tiến đến.  

Hạnh phúc – một khái niệm mà mỗi người đều có cách định nghĩa riêng của mình. Đối với Sunshine, hạnh phúc của một đứa trẻ có nghĩa là con có thể cân bằng được cảm xúc của mình, con biết cảm tạ mọi người và vạn vật xung quanh. Chúng tôi chú trọng việc giúp các bé biết yêu thương, biết xây dựng các mối quan hệ một. Đó là nền tảng của một Hạnh Phúc bền vững

Ngoài ra, các con được quan tâm, chăm sóc, nuôi dạy theo cách riêng biệt. Từ đó các con có thể hiểu bản thân mình, biết mình thích gì, cần gì.  

Các giáo viên của Sunshine cũng được đào tạo để biết cách làm bản thân Hạnh Phúc. Chỉ có giáo viên hạnh phúc thì đứa trẻ mới Hạnh Phúc.