Đến nhà sách để tìm hiểu về vũ trụ

Buổi học trước các con được nhận một bức thư của một bạn nhỏ đến từ vũ trụ nhưng vũ trụ ở đâu? Vũ trụ thế nào? Tại sao lại bay được vào vũ trụ?
Ngày hôm nay cô cùng các bạn nhỏ có một buổi đến nhà sách để cùng tìm hiểu về những vấn đề đó.
– Vũ trụ có những gì?
– Vũ trụ rộng lớn ra sao?
– Cuộc sống của những phi hành gia trên vũ trụ như thế nào?
Các bạn nhỏ khá là thích thú khi được xem các hình ảnh về vũ trụ ở trong sách, xem các phi hành gia bay vào vũ trụ như thế nào và chăm chú lắng nghe cô kể cho các con nghe những câu chuyện về những hành tinh khác.🥰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485