Con làm nước Biển

[Thứ ba, 9/6/2020] Chiều hôm nay con làm gì? Con làm nước biển nè Ba Mẹ ơi!
Trong biển có bạn cá, bạn ốc.
Dom Dom còn nói : cô ơi xếp thuyền cho Dom nữa á.
Khi thả thuyền xuống biển bạn Gạo còn cho cá lên thuyền và nói : cá trên thuyền.
Các bạn khác thì say sưa chơi với biển
À. Hôm nay thấy có một bạn không thích nước biển lắm. Cô tự hỏi tại sao nhỉ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485