Chơi với nước

[Thứ 2 Ngày 29/06] Hôm nay các bạn nhỏ lớp Stream được chơi với nước, các bạn dùng muỗng múc nước vào chai, sau đó cùng nhau ngắm mưa dưới ống phun nước. Bạn Mint và Sĩ lấy chai của mình hứng nước mưa rất thích thú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

037 4515 485