Calendar 2023 – Thank you

Cảm ơn bạn đã đặt bộ lịch Sunshine Village Calendar 2023.

Sunshine Village sẽ gọi điện xác nhận và chuyển lịch đến cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!